کمیته های بیمارستان امام خمینی  صومعه سرا

 

برای دانلود کلیک کنید

برنامه زمانبندی کمیته ها

برای دانلود کلیک کنید

کمیته های بیمارستانی
 

 

برای دانلود کلیک کنید

 

برنامه ماهیانه

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400