بهداشت دست

اخبار اختصاصی

روز جهانی فشارخون، ۱۷ ماه می مصادف با ۲۷ اردیبهشت

روز جهانی فشارخون، ۱۷ ماه می مصادف با ۲۷ اردیبهشت

1401/02/27
در راستای توانمندسازی کارکنان و به مناسبت هفته سلامت؛  کارگاه  احیا قلبی ریوی ویژه کادر اداری با همکاری واحد آموزش و با تدریس سوپروایزر آموزشی برگزار گردید

در راستای توانمندسازی کارکنان و به مناسبت هفته سلامت؛ کارگاه احیا قلبی ریوی ویژه کادر اداری با همکاری واحد آموزش و با تدریس سوپروایزر آموزشی برگزار گردید

1401/02/20
تقدیر تشکر از مسولین واحدها که به مناسبت روز جهانی بهداشت دست همکاری لازم را با بیمارستان داشتند

تقدیر تشکر از مسولین واحدها که به مناسبت روز جهانی بهداشت دست همکاری لازم را با بیمارستان داشتند

1401/02/17
گرامی داشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

گرامی داشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

1401/02/17
تبریک روز ماما توسط ریاست  ،مدیریت  و مترون بیمارستان

تبریک روز ماما توسط ریاست ،مدیریت و مترون بیمارستان

1401/02/17
اتحاد با یکدیگر برای ایمنی و رعایت بهداشت دست

اتحاد با یکدیگر برای ایمنی و رعایت بهداشت دست

1401/02/11
واکراند ماهیانه از بخش ccuبا حضور ریاست محترم بیمارستان. مدیریت. مدیر پرستاری و سایر اعضاء انجام شد

واکراند ماهیانه از بخش ccuبا حضور ریاست محترم بیمارستان. مدیریت. مدیر پرستاری و سایر اعضاء انجام شد

1401/02/11
کمیته اخلاق با حضور ریاست محترم بیمارستان. مدیریت. مدیر پرستاری و سایر اعضاء کمیته برگزار شد

کمیته اخلاق با حضور ریاست محترم بیمارستان. مدیریت. مدیر پرستاری و سایر اعضاء کمیته برگزار شد

1401/02/11
جلسه اصالت دارو با حضور مدیریت و مسئولین واحد های مربوطه برگزار گردید

جلسه اصالت دارو با حضور مدیریت و مسئولین واحد های مربوطه برگزار گردید

1401/02/11
باپیگیری نماینده محترم شهرستان صومعه سرا جناب آقای دکتر دلخوش و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب آقای دکتر سالاری یک دستگاه ABG تحویل بیمارستان شد

باپیگیری نماینده محترم شهرستان صومعه سرا جناب آقای دکتر دلخوش و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب آقای دکتر سالاری یک دستگاه ABG تحویل بیمارستان شد

1401/02/04
واکراند ماهیانه از واحد آزمایشگاه با حضور ریاست محترم بیمارستان. مدیرپرستاری و سایر اعضاء

واکراند ماهیانه از واحد آزمایشگاه با حضور ریاست محترم بیمارستان. مدیرپرستاری و سایر اعضاء

1401/01/29
نشست تیم اجرایی شبکه بهداشت و بیمارستان با ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان صومعه سرا

نشست تیم اجرایی شبکه بهداشت و بیمارستان با ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان صومعه سرا

1401/01/27
بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب آقای دکتر بالو و هیت همراه از بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان جناب آقای دکتر بالو و هیت همراه از بخش‌های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

1401/01/27
بازدید نوروزی سرپرست جدید فرمانداری شهرستان صومعه سرا از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

بازدید نوروزی سرپرست جدید فرمانداری شهرستان صومعه سرا از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

1401/01/10
بازدید نوروزی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

بازدید نوروزی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

1401/01/07
بازدید کارشناسان حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

بازدید کارشناسان حراست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

1401/01/07
طی بازدید مدیریت محترم بیمارستان و مدیر پرستاری  مورخ یکم فروردین سال 1401دراولین روز سال جدید با حضور در بخش های بالینی و با تبریک سال نو از زحمتکشان  عرصه سلامت تقدیر و تشکر به عمل آمد

طی بازدید مدیریت محترم بیمارستان و مدیر پرستاری مورخ یکم فروردین سال 1401دراولین روز سال جدید با حضور در بخش های بالینی و با تبریک سال نو از زحمتکشان عرصه سلامت تقدیر و تشکر به عمل آمد

1401/01/07
سفره هفت سین بخش های درمانی و پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

سفره هفت سین بخش های درمانی و پاراکلینیک بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

1401/01/07
آرشیو