واحد بهداشت محیط بیمارستان

مسئول واحد : خانم مهندس لیلا ایمانی                             کارشناس بهداشت محیط

بهداشت محیط عبارت است از کنترل همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سلامت انسان می‌گذارند. این شامل بیماری‌های زیادی می‌شود که از طریق آب، هوا، مواد غذایی و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سلامت انسان را تهدید می‌کنند. واحد بهداشت محیط بیمارستان امام خمینی (ره) با بکارگیری یک نفر کارشناس بهداشت محیط در کلیه ساعات اداری و در صورت نیاز در کلیه ساعات غیر اداری با توجه به شرایط موجود و مشکلات فراوان ساختمانی و تأسیساتی بیمارستان از زمان تأسیس تا هم اکنون، همواره سعی در بهبود شرایط بهداشتی بیمارستان با استفاده از حداقل امکانات داشته است .

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

1-نظارت بربهداشت آب آشامیدنی و سیستم لوله کشی بیمارستان از طریق کنترل آب آشامیدنی با انجام کلر سنجی مرتب و انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب بصورت دوره ای.

2- نظارت بر رعایت بهداشت محیط در بخشهای بستری و درمانی بیمارستان و سایر بخشهای اداری و پارا کلینیک، رختشویخانه و غیره.

4- نظارت و سرکشی از واحدهای آشپزخانه و انبار مواد غذایی و نمونه برداری کنترلی از مواد غذایی بصورت دوره ای.

5- نظارت بر عملکرد پرسنل خدمات،  با همکاری واحد خدمات.

6- نظارت و سرکشی از نحوه جمع آوری و دفع فاضلاب بیمارستانی و اقدام لازم جهت رفع مشکلات موجود.

7- نظارت و سرکشی بر نحوه جمع آوری، تفکیک ، انتقال و دفع پسماندهای بیمارستانی و رعایت نکات بهداشتی توسط پرسنل دخیل در این امر.

9- نظارت بر نحوه تهویه هوای بخشهای خاص در موارد معمول و خاص بیمارستانی.

10- نظارت و کنترل جوندگان و حشرات موذی و کاهش عوارض آنها تا حد امکان با انجام سم پاشی و بهسازی محیط .

11- اقدام جهت رفع هر گونه مشکل بهداشتی مربوط به داخل و خارج بیمارستان به نحوی که امر سلامت و بهداشت به نحو احسن اجرا گردد .

12- شرکت در جلسات داخل و خارج بیمارستان و کمیته های بیمارستانی مربوطه و همکاری و تعامل با سایر سازمانها و نهاد های خارج بیمارستان از قبیل مرکز بهداشت، سازمان محیط زیست و شهرداری وغیره.

13- انجام سایر امور محوله در حیطه بهداشت محیط و جمع آوری و ثبت مستندات مربوط به اعتبار بخشی بیمارستانی در واحد های بهداشت محیط ، مدیریت پسماند و رختشویخانه بیمارستان.

14- همکاری با واحد آموزش بیمارستان و آموزش موضوعات بهداشتی به کلیه پرسنل  

آخرین بروز رسانی : 14 آذر 1400