داخلی و جراحی مردان

   

بخش جراحی مردان دارای 7اتاق می باشد که شامل 2اتاق جراحی و1 اتاق ایزوله و 3اتاق داخلی می باشد.این بخش دارای 25تخت فعال است که بیماران ارتوپدی-جراحی عمومی-جراحی چشم-داخلی قلب وعروق اورولوژی را شامل می باشد.

متخصصین قلب و عروق دکتر اصغرنیا-دکتر علی حسینی دکتر رفیعی

متخصصین داخلی :دکتر حسین پور-دکتر پوراحمدی-دکتر مجتهدی-دکتر ثابت

جراح عمومی:دکتر جوهری-دکتر قدیری-دکتر پورکریمی نژاد-دکتر بابااحمدی

متخصص چشم:دکتر عزتی دکتررحیمی بشر

اورولوژی:دکتر زارع-دکتر اسپیدکار

ارتوپدی:دکتر عاشوری-دکترجامعی

متخصص گوش و حلق و بینی:دکتر شعبانی-

بخش مجهزبه دستگاه EKGوپالس اکسیمتری-دستگاه شوک-پمپ انفوزیون-پمپ سرنگ می باشد

ایستگاه پرستاری در قسمت ورودی بخش و تریتمنت متصل به آن می باشد

رئیس بخش داخلی جراحی دکتر حسین قدیری می باشد

سرپرستار بخش خانم افسانه طهماسبی و بخش دارای 2پرسنل رسمی ویک پرسنل پیمانی و یک پرسنل شرکتی و 7 پرسنل طرحی است

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400