فرم ها 

 

 

 پرسشنامه سنجش رضایت بیماران از مراکز مراقبت در منزل

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 1 ارجاع بیمار از بخش بستری به  واحد مراقبت در منزل 

 
 
 

فرم شماره 2 ارجاع بیماران از واحد مراقبت در منزل بیمارستان به مراکز مراقبت در منزل 

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400