دستاوردهای بیمارستان :

 

در طول این سالها بیمارستان به همت روسای مختلف و پرسنل مجرب اداری و بخصوص درمانی موفق به کسب عنوانهای خاصی شده است : از جمله کسب عنوان واحد دوستدار کودک در سال 1367 ، ارتقاء از درجه 3 به درجه 2 در سال 1368 ، کسب عنوان بهترین واحد همودیالیز در بین شهرستانهای استان گیلان در سال 1390 ، دریافت تندیس در جشنواره حاکمیت بالینی در سال 1390 ، کسب عنوان درجه یک در ارزیابی انجام شده در واحد اعتباربخشی در سال 1391 که این عنوان را در سه دوره متوالی بعدی حفظ نموده است .

 

در دوره چهارم اعتباربخشی بیمارستانها در سال 1398 استفاده بهینه از منابع موجود و ظرفیت های دانشی سازمان در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار موفقیت بیمارستان را در پی خواهد داشت امید است مدیران ارشد بیمارستان در جهت استقرار کیفیت، ایمنی بیمار و توسعه رفتار حرفه ای در سطح سازمان برنامه ریزی و اقدام نمایند.

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400