بسته های آموزش

 

 

 ESIتریاژ به روش

 

 

 

 

 

استاندارد تجهیزات بخش اورژانس  

 
 
 

اصلاحیه دستورالعمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس  

 

 

تریاژ بیمارستانی در حوادث 

 

 

دستورالعمل   کشوری تریاژبیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه 

 
 

راهنمای بالینی تشخیص و مدیریت تشنج در بالغین 

 
 

 

شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی 1

 
 

 

 شاخص های ملی بخش اورژانس بیمارستانی 

 
 

 

کتابچه جدیدالورود -تدوین مدیریت پرستاری استان

 
 

 

 اصول مستند سازی  پرستاری-شهریور98

 
 

 

مهر97شیوه نامه کاردکس 

 
 

 

 راهنمای بالینی پرستاری در بحران

 
 

 

کتاب مدیریت خطر-98 

 

 

2رعایت حقوق گیرنده خدمت 

 
   
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400