ابلاغ دستورالعمل احیا

 برای دانلود کلیک کنید 

 ایین نامه صدور صلاحیت حرفه ای

  برای دانلود کلیک کنید 

 دستورالعمل تحویل نوبت کاری در پرستاری

  برای دانلود کلیک کنید 

 دستورالعمل دارویی اورژانس ویرایش ششم

 برای دانلود کلیک کنید 

 دستورالعمل کیس متد

  برای دانلود کلیک کنید 

 ارزیابی اولیه بیمار

  برای دانلود کلیک کنید 

 گادیدلاین های پرستاری مبتنی بر شواهد

  برای دانلود کلیک کنید 

   
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400