صفحه اول بیمارستان
صفحه اول بیمارستان 2
صفحه اول بیمارستان2
هفته دفاع مقدس

اخبار اختصاصی

در راستای توانمندسازی کادر مامایی وبینار ارزیابی سلامت جنین با سخنرانی دکتر صفایی متخصص زنان برگزار گردید

در راستای توانمندسازی کادر مامایی وبینار ارزیابی سلامت جنین با سخنرانی دکتر صفایی متخصص زنان برگزار گردید

1400/08/13
کمیته مدیریت و رهبری با حضور ریاست ،مدیریت و دیگر اعضاء گروه برگزار گردید

کمیته مدیریت و رهبری با حضور ریاست ،مدیریت و دیگر اعضاء گروه برگزار گردید

1400/08/13
کمیته اخلاق باحضور ریاست مدیریت و دیگر اعضاء برگزار گردید

کمیته اخلاق باحضور ریاست مدیریت و دیگر اعضاء برگزار گردید

1400/08/13
هفته ملی سلامت ملی بانوان

هفته ملی سلامت ملی بانوان

1400/07/29
روز جهانی شست و شوی دست با حضور ریاست ، مدیریت ،مدیر پرستاری و دیگر همراهان گرامی داشته شد

روز جهانی شست و شوی دست با حضور ریاست ، مدیریت ،مدیر پرستاری و دیگر همراهان گرامی داشته شد

1400/07/27
واکراند ماهیانه از واحد رادیولوژی بیمارستان باحضور ریاست محترم ، مدیریت ، مدیر پرستاری و سایر اعضاء انجام شد.

واکراند ماهیانه از واحد رادیولوژی بیمارستان باحضور ریاست محترم ، مدیریت ، مدیر پرستاری و سایر اعضاء انجام شد.

1400/07/27
واکراند ماهیانه از بخش دیالیز بیمارستان باحضور ریاست محترم ، مدیریت ، مدیر پرستاری و سایر اعضاء انجام شد

واکراند ماهیانه از بخش دیالیز بیمارستان باحضور ریاست محترم ، مدیریت ، مدیر پرستاری و سایر اعضاء انجام شد

1400/07/27
هفته ملی کودک بر همه کودکان جهان مبارک باد

هفته ملی کودک بر همه کودکان جهان مبارک باد

1400/07/17
اهدایی خیرین محترم شهرستان به بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا

اهدایی خیرین محترم شهرستان به بیمارستان امام خمینی(ره) صومعه سرا

1400/07/10
کمیته اقتصاد درمان باحضور ریاست محترم ،مدیریت وسایر اعضاء کمیته برگزارشد

کمیته اقتصاد درمان باحضور ریاست محترم ،مدیریت وسایر اعضاء کمیته برگزارشد

1400/07/10
روز جهانی سالمند مبارک باد

روز جهانی سالمند مبارک باد

1400/07/10
مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار با حضور ریاست ،مدیریت، مدیر پرستاری و مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار و جمعی از رابطین ایمنی در بخش زنان و زایمان  واطفال برگزار گردید

مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار با حضور ریاست ،مدیریت، مدیر پرستاری و مسئول هماهنگ کننده ایمنی بیمار و جمعی از رابطین ایمنی در بخش زنان و زایمان واطفال برگزار گردید

1400/06/28
بازدید ریاست و مدیریت از ساختمان جدید بیمارستان

بازدید ریاست و مدیریت از ساختمان جدید بیمارستان

1400/06/28
روز جهانی ایمنی بیمار مبارک

روز جهانی ایمنی بیمار مبارک

1400/06/27
کمیته مدیریت و رهبری با حضور ریاست محترم. مدیریت. مدیر پرستاری. رئیس امور مالی. و سایر اعضاء کمیته برگزارشد

کمیته مدیریت و رهبری با حضور ریاست محترم. مدیریت. مدیر پرستاری. رئیس امور مالی. و سایر اعضاء کمیته برگزارشد

1400/06/20
واکراند مدیریتی ایمنی از بخش اورژانس با حضور اعضاء تیم مدیریتی بیمارستان برگزار گردید

واکراند مدیریتی ایمنی از بخش اورژانس با حضور اعضاء تیم مدیریتی بیمارستان برگزار گردید

1400/06/20
بازدید سرزده دکتر موسوی معاونت غذا و دارو و دکتر محمودی مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا      1

بازدید سرزده دکتر موسوی معاونت غذا و دارو و دکتر محمودی مدیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا 1

1400/06/03
واکراند ماهیانه از بخش داخلی زنان با حضور ریاست محترم. مدیریت. مدیر پرستاری و سایر اعضاءانجام گردید

واکراند ماهیانه از بخش داخلی زنان با حضور ریاست محترم. مدیریت. مدیر پرستاری و سایر اعضاءانجام گردید

1400/04/14
آرشیو