برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر نوشین شعبانی

نوع تخصص

متخصص گوش حلق بینی

روزویزیت

شنبه و سه شنبه

ساعت ویزیت

30/10 الی 30/8

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh