مقاله آموزش همگانی 

 

 

آپادکتومی 

 

 

 

 

 

استرس در کارکنان

 
 
 

 انواع هرنی

 
 

 

آب مروارید

 
 
 

 تغذیه در دیابت

 
 

 

 حمله قلبی
 

 
 
 

 خود مراقبتی در بیماری قلبی

 
 

 

دیابت 

 
 

 

زخم بستر

 
 

 

سیگار 

 
 

 

کم خونی

 
 

 

مبارزه با سرطان

 

 

 

 نارسایی قلبی

 

 

 ورزش و سلامتی

 

 

 تغذیه سالم_تحرک سالم

 

 

 

آموزه های دینی علیه قلیان

 

 

 بسته اطلاعاتی سیگار

 

 

پیشگیری از سرطان سیگار و دخانیات 

 

 

ترک دخانیات 

 

 

ترک سیگار با خودمراقبتی_1 

 

 

ترک سیگار با خودمراقبتی_2 

 

 

تعهد ومسئولیت اجتماعی در پیشگیری از دخانیات 

 

 

جوانان علیه قلیان

 

 

 حقوق شهروندی و استعمال دخانیات

 

 

ریشه کنی تجارت غیر قانونی دخانیات 

 

 

زندگی عاری از دخانیات_حقی برای همه 

 

 

سیگار_ خانواده و جامعه 

 

 

سیگار_جوانان و نوجوانان_1 

 

 

 سیگار_جوانان و نوجوانان_2

 

 

سیگار_جوانان و نوجوانان_3 

 

 

سیگار_جوانان و نوجوانان_4 

 

 

قلیان سمی علیه سلامت خانواده

 

 

قوانین کنترل دخانیات حامی خود مراقبتی 

 

 

 قهوه خانه سالم عاری از دخانیات

 

 

 نقش زنان در کنترل دخانیات_1

 

 

 نقش زنان در کنترل دخانیات_2

 

 

زندگی سالم تر با مصرف روغن و چربی کمتر 

 

 

چرا باید در مورد بیماری قلبی نگران باشیم 

 

 

دوری از قلیان برای سلامت قلب

 

 

عوامل خطرزای اصلی دربیماری های قلبی عروقی_1 

 

 

 عوامل خطرزای اصلی دربیماری های قلبی عروقی_2

 

 

اهمیت کاهش مصرف نمک در سلامت کودکان 

 

 

بسته آموزشی اطلاع رسانی نمک و رسانه 

 

 

 ضرورت کاهش مصرف نمک در مهدهای کودک

 

 

 نکاتی در باره نمک

 

 

 نمک کمتر زندگی بهتر

 

 

نمک و فشار خون 

 

 

کرونا ویروس مهدهای کودک 

 

 

کرونا ویروس ویژه افراد داری بیماری مزمن 

 

 

کرونا ویروس ویژه مدارس 

 

 

کرونا ویروس عموم مردم 

 

 

دستورالعمل محافظت در برابر کرونا 

  

 

 کتابچه بازی کودک 6 تا 10 سال 

  

 

 کتابچه بازی کودکان 10تا 15 سال

  

 

کتابچه بازی کودکان زیر6 

  

 

کرونا ویروس-ویژه مادران باردار (1)