برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر زهرا اصغر نیا

نوع تخصص

متخصص قلب و عروق

روزویزیت

دوشنبه

ساعت ویزیت

14 الی 12

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر ساناز علی حسینی

نوع تخصص

متخصص قلب و عروق

روزویزیت

دوشنبه

ساعت ویزیت

14الی 12

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر محمد رفیعی

نوع تخصص

متخصص قلب و عروق

روزویزیت

شنبه و چهارشنبه

ساعت ویزیت

13الی 11

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh